Special for Kids

in Gemeenschapscentrum

De Platoo

Pantheonlaan 14 – 1081 Koekelberg

phantom%20boy

filmloKET PHANTOM BOY  

15 maart 2017

phantomboy2Leo is 11 jaar, woont in New York en is een phantom boy. Hij kan namelijk onzichtbaar worden en door muren vliegen. Superkrachten die goed van pas komen wanneer hij samen met de in een rolstoel belandde politieagent Alex de stad moet redden van een mysterieuze misdadiger. Het duo ontfermt zich ook over Marie, een moedige journaliste die in de zaak is betrokken, en op wie Alex een oogje heeft, maar…

 

filmloKET LA TORTUE ROUGE

19 april 2017

latortueEen man lijdt schipbreuk en spoelt aan op een onbewoond eiland. Het eiland wordt bevolkt door krabben, vogels en schildpadden. Hij probeert van het eiland te ontsnappen maar een grote rode schildpad maakt hem dat onmogelijk. De ontmoeting met de schildpad zal zijn leven definitief veranderen.

 

filmloKET MANNETJE TAK EN ANDERE VERHAALTJES

17 mei 2017

verhaaltjesMannetje Tak woont in een boom met zijn takkengezin. Zijn Vrouwtje, hijzelf, hun drie Twijgjes, ze passen er allemaal in! Tijdens zijn ochtendwandeling wordt Mannetje Tak door een speelse hond meegenomen en zo tuim elt hij van de ene onfortuinlijke situatie in de andere, steeds verder weg van zijn boom. Zal hij nog voor Kerstmis terug bij zijn gezinnetje geraken?

 

 

 

Koken

25 januari 2017 – 28 juni 2017

kokenGeen zin in wat mama ’s avonds op tafel zet? Leer zelf lekkere dingen klaar te maken en verbluf je hele familie met het resultaat!

 

 

 

Creatieve kindercursus: kamperen in de stad

21 augustus 2017 – 25 augustus 2017

kamperenKamperen is de mooiste zomersport, zingt men wel eens uit volle borst. Maar is dat ook echt zo? Je eigen tentje opslaan, slapen op een matras in een warme slaapzak, zelf eten maken op een gasvuurtje, liedjes zingen aan het kampvuur, wegduiken van grote insecten, wakker worden wanneer de zon op je tent schijnt.

 

 

Brusselse Dak- en Thuislozentelling

Dénombrement des sans-abris et mal-logés en Région bruxelloise

4de editie, maandag 6 maart 2017 – 4ième édition, lundi 6 mars 2017

lastradaDe eerste telling georganiseerd door het Steunpunt thuislozenzorg Brussel de eerste telling vond plaats op 7 november 2016, net voor de start van de winteropvang, EN de tweede telling vindt plaats op 6 maart 2017 tijdens de winteropvang.

La Strada doet hiervoor beroep op een 200-tal medewerkers en vrijwilligers werkzaam bij de vele organisaties en openbare diensten actief rond de thuislozenproblematiek. Waar mogelijk worden ook ervaringsdeskundigen betrokken.

Inschrijven kan vanaf 9 februari 2017 via www.lastrada.brussels

Voor vragen en suggesties kan u ons contacteren via telling@lastrada.brussels 

telling

* * *

Le premier dénombrement organisé par le Centre d’appui au secteur bruxellois de l’aide aux sans-abri a eu lieu le 7 novembre, avant l’ouverture du dispositif hivernal ET le deuxième aura lieu le 6 mars 2017 de 23h à minuit, pendant l’ouverture du dispositif hivernal.

Comme lors des éditions précédentes, la Strada fait appel à environ 200 travailleurs et volontaires impliqués auprès de l’une des nombreuses organisations et services publics actifs dans la problématique de l’aide aux personnes sans abri. Dans la mesure du possible des experts du vécu seront également impliqués.

Inscriptions possibles à partir du 9 février via www.lastrada.brussels

N’hésitez pas à communiquer vos questions et/ou suggestions à : denombrement@lastrada.brussels 

La Bonne Adresse

Télévie à Koekelberg

televieLa Troupe du Moulin à Koekelberg vous présente un vaudeville de pure tradition à voir et à revoir: “La Bonne Adresse” de Marc Camoletti.

Avec Julie Cugnon, Evelyne Heyvaert, Christelle Parser, Pilou Depris, Jean-Yves Mosray, Grégory Lafay, Abdel Mghari, Baha Baz.
Mis en scène par Caterina Tabollaci.
Spectacle au profit de Télévie. Le samedi 11 mars 2017 à 19h30 Espace CADOL, Rue François Delcoigne 25 à Koekelberg. 
Participation : 15,00 €/personne – aeuthimiou@koekelberg.irisnet.be –
02 412 14 53
* * * * * 

Télévie in Koekelberg

distribution-1

La Troupe du Moulin presenteert een vaudille met alles d’rop en d’raan: “La Bonne Adresse” van Marc Camoletti.  

Met Julie Cugnon, Evelyne Heyvaert, Christelle Parser, Pilou Depris, Jean-Yves Mosray, Grégory Lafay, Abdel Mghari, Baha Baz.

Regie van Caterina Tabollaci.
Voorstelling te voordele van Télévie. Zaterdag 11 maart 2017 om 19.30u in zaal Cadol, François Delcoignestraat 25 te Koekelberg. 
Toegang: € 15,00 per persoon – aeuthimiou@koekelberg.irisnet.be –
02 412 14 53 – de voorstelling is in het Frans.

 

__________________________

Met de steun van Schepenen Véronique Capelle (Sociale Coördinatie), Abdellatif Mghari (Solidariteit) en Dirk Lagast (Volksgezondheid)

Avec le soutien des Echevins Véronique Capelle (Coordination Sociale), Abdellatif Mghari (Solidarité) et Dirk Lagast (Santé Publique)

 

Geen formule E rond het Elisabethpark

Koekelberg komt misschien niet zo vaak in de (Nederlandstalige, Brusselse) pers, maar als het van dat is, dan heb je het geweten.

De formule E is zo’n geval. Petities, parlementaire vragen en vervloeken van het gemeentebestuur waren aan de orde van de dag.

formule_e_london_27apr2015
Formule E in London

Wat was er nu aan de hand?

Begin december 2016 kwam de organisator het gemeentebestuur vinden met een uitgewerkt plan om het formule E-circuit rond het Elisabethpark en de basiliek van Koekelberg te organiseren tijdens het weekend van 1 juli 2017. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de gemeentebesturen van Ganshoren en Jette hadden hun principe-akkoord al gegeven. Eerder was het Heizelplateau uitgekozen, maar het dossier geraakte niet rond. Daarom weken de organisatoren uit naar de buurt rond het Elisabethpark en de basiliek. Het evenement zou op gewestwegen plaatsvinden en de e-village zou in het park opgesteld worden: ook een plek die in handen is van het gewest.

Voor het Koekelberg zou het een gelegenheid zijn om in de kijker te komen met een evenement rond elektrische voertuigen: een race zonder geluidsoverlast en een e-village in het Elisabethpark. De organisator contacteerde gemeenschapscentrum De Platoo om het culturele luik in te vullen in het park: optredens, familie-activiteiten, etc… Plazey kreeg er een plaats.

Tegelijk was het een opportuniteit om het wegdek rondom het park te laten heraanleggen. Het zou Koekelberg alvast niets kosten.

Het Koekelbergs schepencollege volgde de andere overheden en gaf een principe-akkoord om de mogelijkheden om dit evenement organiseren te onderzoeken. Een voorwaarde was dat de gemeentekas niets zou bijdragen.

Onmiddellijk hierna kwam een protesgolf op gang: een petitie werd opgestart. Een paar regeringsleden waren het er niet mee eens. Parlementaire vragen werden gesteld en de pers rook een vette kluif. En het verhaal werd voorgesteld alsof het Koekelbergse gemeentebestuur initiatiefnemer was (van een evenement die op gewestwegen en in een gewestpark zou plaatsvinden). Het evenement zou overlast met zich meebrengen (zoals wegenwerken), het zou lawaai maken (een halfuurtje gezoem) en het zou chauffeurs aanzetten om te snel te rijden…

Allemaal legitieme argumenten.

Over de vermindering van luchtvervuiling werd niet gesproken: de buurt om en rond het Elisabethpark is een zwarte plek voor fijn stof en uitlaatgassen. Dat de e-village een promotiestand zou zijn voor elektrische voertuigen werd niet in overweging genomen.

Voor en tegen, maar niets was definitief. De beslissing moest nog genomen worden en die lag in handen van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op 26 januari 2017 hakte de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de knoop door. De formule E-race komt niet naar Koekelberg. De kosten zijn te hoog en het is te moeilijk om het openbaar vervoer en het verkeer in goede banen te leiden.

Volgens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zou de Heizel een betere plaats zijn.

Terug naar af.

Op de vraag of een stedelijk gebied de geschikte plaats is voor dergelijke wedstrijden is er nog steeds geen antwoord. Of dergelijke races überhaupt moeten plaatsvinden wordt zelfs niet besproken.

Maar Koekelberg is wel even in het nieuws geweest.

koekelberg

Zoom op/sur Koekelberg

Zoom op Koekelberg beschrijft de sociaaleconomische situatie van Koekelberg (2016) aan de hand van sleutelindicatoren en hun interpretatie in een groot aantal domeinen: demografie, jonge kinderen, onderwijs, de situatie van de inwoners op de arbeidsmarkt en in termen van inkomens, de economische activiteit op het gemeentelijk grondgebied, de gemeentelijke financiën, huisvesting en gezondheid. Deze publicatie is het resultaat van een samenwerking met het BISA.

Zoom sur Koekelberg expose la situation socioéconomique de chacune des 19 communes bruxelloises, au travers de la présentation et l’interprétation de chiffres clés dans un grand nombre de domaines: la démographie, la petite enfance, l’enseignement, la situation des habitants sur le marché du travail et en termes de revenus, l’activité économique sur le territoire, les finances communales, le logement et la santé. Cette publication est le fruit d’une collaboration entre l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA) et l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale.

 

Les Koekelbergeois de l’année

Comme chaque année le club Henri Vanhuffel organise la remise des prix du Koekelbergeois de l’année. Des personnes, associations ou institutions qui se sont distinguées pendant l’année écoulée pour la convivialité dans la commune, pour une prestation spéciale à caractère social, ou qui ont posé un acte courageux sont ainsi remerciées publiquement. Un autre prix est décerné pour une prestation englobant une carrière entière, ou d’une durée de plusieures années. Ce prix est appelé “le Koekelbergeois à vie”.

Le jury, ayant délibéré sous la présidence de Robert Delathouwer, a remis les prix le lundi 23 janvier 2017 au cours d’une soirée à la Maison Stepman. L’échevin Dirk Lagast, membre du club organisateur, ainsi que des membres du collège sont présents.

club-henri-vanhuffelRappelons que Henri Vanhuffel, bourgmestre socialiste de Koekelberg dans les années ‘20 du siècle précédent avait été pendant des décennies un ardent défenseur du progrès social. Ses propositions (et réalisations) étaient nombreuses, à un moment où cela n’était pas évident. Il devint ainsi le premier bourgmestre socialiste dans l’agglomération bruxelloise. C’est en commémorant cet engagement que le Club HENRI VANHUFFEL a décidé d’organiser chaque année la remise de ces prix, en axant avant tout les spots sur des actions à caractère social.

 

LE TITRE DU KOEKELBERGEOIS DE L’ANNEE

est décerné au VESTIAIRE (de la Basilique)

img_4340Le prix du Koekelbergeois de l’année est remis à Madame Béatrice Merlin, représentant le VESTIAIRE, organisation faisant partie de la grande paroisse de la Basilique Nationale du Sacré Cœur, dont une grande partie se situe, comme tout le monde le sait, sur le territoire de la commune de Koekelberg. Le VESTIAIRE est une organisation de bénévoles qui récolte des vêtements de seconde main. Que ce soit pour acheter à petit prix, pour donner, ou pour se mettre au service. Le VESTIAIRE s’adresse à tous, mais surtout aux plus démunis, les plus pauvres, et dans les temps qui courent également aux nouveaux arrivants. Et ce sans frontières artificielles, ni de couleur, ni de religion. Leur adage en dit assez: « Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). “Pour les avoir vus à l’oeuvre, je peux vous assurer que cette initiative fait bien plus que du troc ou de la vente à bas prix, mais est un endroit plein de chaleur humaine” commente Robert DELATHOUWER, qui ajoute être heureux que le jury l’ai suivi dans sa proposition de nominer comme lauréat les gens du VESTIAIRE. La présidente du CPAS de Koekelberg soutient par ailleurs aussi l’initiative, le VESTIAIRE faisant partie de Koecoon, la concertation des associations sociales et d’entr’aide de Koekelberg. Le VESTIAIRE est un lieu ouvert à tous pour trouver à petit prix de quoi se vêtir dignement, ouvert chaque jeudi de 14h à 15h30  (sauf les jours fériés: jeudi saint et jeudi de l’ascension), à la Basilique, porte 4 (même entrée que la Crypte, porte au bas d’une petite pente).

LE PRIX DU KOEKELBERGEOIS A VIE

est décerné à Willy VANDERPERRE

15541499_10211128519950472_3489351159018322924_n3Willy VANDERPERRE n’est pas un inconnu à Koekelberg. Après une très longue carrière à l’administration communale il profite aujourd’hui pleinement de sa pension. Après avoir été dignement fêté par ses nombreux collègues. Les Koekelbergeois connaissent Willy pour les avoir accompagné lors des voyages de séniors ou de jumelages, ou plus récemment pour les initiatives autour de la commémoration de la guerre 14-18, ou encore la santé publique. Mais ce n’est pas pour ces raisons-là que Willy reçoit le titre du Koekelbergeois à vie, mais bien pour son dévouement continu en tant que bénévole dans et pour bon nombre d’initiatives sociales et caritatives, dont Cap 48. C’est donc un exemple pour ses pairs. Et ce Koekelbergeois s’est d’ailleurs réinstallé à Koekelberg après sa pension. Et il parle même le bruxellois, potferdekke ! C’est dire qu’il mérite son prix…