Koekelbergenaars / Koekelbergeois

Elk jaar organiseert de club Henri Vanhuffel de uitreiking van de prijzen aan de Koekelbergenaars van het jaar. Mensen, verenigingen of instellingen die zich tijdens het voorbije jaar verdienstelijk hebben getoond, een bijzondere bijdrage leverden tot de onderlinge verstandhouding in onze gemeente, een bijzondere sociale prestatie leverden, of een uitzonderlijk moedige daad stelden worden aldus openlijk bedankt. Zij worden dan ook als voorbeeld gesteld voor de gemeenschap. Een tweede prijs wordt gegeven voor een prestatie die een carrière omvat, of een jarenlange inspanning overbrugt. We noemen dit de prijs van de “Koekelbergenaar voor het leven”.

De jury, onder voorzitterschap van Robert Delathouwer, maakt de namen bekend op 16 april 2018, tijdens een plechtigheid die doorgaat in het Stepmanhuis. Zoals steeds wordt deze aangelegenheid georganiseerd onder de bescherming van het college van burgemeester en schepenen, en bijgewoond door burgemeester Philippe Pivin, die de prijzen uitreikt. Ook schepen Dirk Lagast, lid van de organiserende club, en andere leden van het college wonen de uitreiking bij.

Henri Vanhuffel, socialistisch burgemeester van Koekelberg tijdens de jaren ’20 van vorige eeuw, had zich gedurende meerdere decennia een vurig verdediger getoond van de sociale vooruitgang. Zijn voorstellen (en realisaties) waren talrijk, op een ogenblik dat dit absoluut niet evident was. Hij werd aldus de eerste socialistische burgemeester in de Brusselse agglomeratie. Het is precies om dit engagement in ere te houden dat de Club HENRI VANHUFFEL deze jaarlijkse prijzen organiseert, door vooral het accent te leggen op acties met een doorgedreven sociale inslag.

Koekelbergenaar_16apr2018
v.l.n.r.: Philippe Pivin, Robert Delathouwer, Hassan Saadani, Georges Govaerts, Dirk Lagast

DE PRIJS VOOR DE KOEKELBERGENAAR VAN HET JAAR wordt toegekend aan Hassan SAADANI

De prijs van Koekelbergenaar van het jaar wordt overhandigd aan de heer Hassan SAADANI. Als ambtenaar in de dienst preventie kon hij een tijd geleden zijn loopbaan beëindigen, maar hij koos ervoor om extra langer in dienst te blijven. Hij is een graag geziene gast op heel wat evenementen en gelegenheden in de gemeente. Maar veel maar nog dan dat is hij doordrongen van een plichtsbesef dat hem leidt tot daden waarvan we soms niet meer wisten dat iemand ze nog zou verrichten. Het was immers Hassan SAADANI die verleden jaar als passagier van een personenwagen die hij even liet halt houden de achtervolging inzette op een bestelwagen die even voordien een voetganger op de oversteekplaatsen aan de Autriquestraat en Schmitzstraat had overreden. Na eerst snel het nodige gedaan te hebben om de gewonde te laten bijstaan werd een paar kilometers verder de vluchtende bestelwagen tegengehouden. Het meest opmerkelijke daarbij was dan nog dat hij achteraf bij de felicitaties die hem terecht toekwamen simpelweg antwoordde: “je n’ai fait que mon devoir”. Er was bijgevolg ook geen andere kandidaat genomineerd voor de prijs van Koekelbergenaar van het Jaar, en het is eensgezind en enthousiast dat de jury deze prijs toekent. Een gewone Koekelbergenaar, maar een echte held!

DE PRIJS VAN KOEKELBERGENAAR VOOR HET LEVEN wordt toegekend aan Georges GOVAERTS

Georges GOVAERTS is in onze gemeente zeker niet onbekend. Na een decennialange carrière in het gemeentebestuur geniet hij thans met volle teugen van zijn pensioen. Vele Koekelbergenaars kennen Georges ongetwijfeld omdat ze zijn aanstekelijke lach en goed humeur quasi dagelijks konden ervaren in de straten, waar hij hielp alles mooi en proper te houden. Georges behoorde immers tot de mannen die dag in dag uit, in weer en wind de straten veegden, zoals dat zo schoon heet. We horen nogal wat mensen klagen over het feit dat het in Brussel niet altijd zo proper is, maar dat zal dan zeker niet aan Koekelberg liggen. Het gemeentebestuur maakt er een erezaak van om onze straten en pleinen alvast wel proper te houden, en dat is het werk, of liever was het werk van Georges, en nog altijd van zijn  kompanen, die aldus ook even in de bloemetjes kunnen gezet worden. En wat de jury ook bijzonder apprecieerde: Georges is niet alleen een graag geziene gast, maar is ook in Koekelberg woonachtig. Een voorbeeld dat men dus alle dagen van de week kan bewonderen. En hij ‘klapt’ ook nog eens het onvervalst Brussels dialect, potferdekke! Als dat ook al geen prijs verdient… ☺

 

Chaque année le club Henri Vanhuffel organise la remise des prix du Koekelbergeois de l’année. Des personnes, associations ou institutions qui se sont distinguées pendant l’année écoulée pour la convivialité dans la commune, pour une prestation spéciale à caractère social, ou qui ont posé un acte courageux sont ainsi remerciées publiquement. Un autre prix est décerné pour une prestation englobant une carrière entière, ou d’une durée de plusieurs années. Ce prix est appelé “le Koekelbergeois à vie”.

Le jury, ayant délibéré sous la présidence de Robert Delathouwer, a remis les prix le lundi 16 avril 2018 au cours d’une soirée à la Maison Stepman. Comme toujours cet évènement est organisé sous l’égide du collège et en présence du bourgmestre Philippe Pivin, qui remet les prix. L’échevin Dirk Lagast, membre du club organisateur, ainsi que des membres du collège sont également présents.  

Rappelons que Henri Vanhuffel, bourgmestre socialiste de Koekelberg dans les années ‘20 du siècle précédent avait été pendant des décennies un ardent défenseur du progrès social. Ses propositions (et réalisations) étaient nombreuses, à un moment où cela n’était pas évident. Il devint ainsi le premier bourgmestre socialiste dans l’agglomération bruxelloise. C’est en commémorant cet engagement que le Club HENRI VANHUFFEL a décidé d’organiser chaque année la remise de ces prix, en axant avant tout les spots sur des actions à caractère social.

Saadani_Govaerts_16apr2018
Hassan Saadani & Georges Govaerts

LE TITRE DU KOEKELBERGEOIS DE L’ANNEE est décerné à Hassan SAADANI

Le prix du Koekelbergeois de l’année est remis à Monsieur Hassan SAADANI. En tant que fonctionnaire du service de prévention il aurait pu terminer sa carrière et profiter de sa pension, mais il a préféré la prolonger. Il est présent à de nombreux évènements, mais plus encore, il est investi d’un sentiment de solidarité et du devoir qu’on n’avait plus l’habitude de trop voir autour de nous. C’était lui qui l’année passée avait fait stopper une voiture pour se mettre en tant que passager à la poursuite d’une camionnette qui venait de renverser un passant sur le passage pour piétons à hauteur de la rue Schmitz et de la rue Autrique. Après s’être assuré que la personne renversée était sous bonne garde, ils arrivent à arrêter le fuyard quelques kilomètres plus loin. Il n’y a dès lors pas de discussion possible : le jury désigna à l’unanimité et avec enthousiasme Hassan SAADANI en tant que Koekelbergeois de l’année. Un simple citoyen Koekelbergeois, mais aussi un héros !

LE PRIX DU KOEKELBERGEOIS A VIE est décerné à Georges GOVAERTS

Georges GOVAERTS n’est pas un inconnu à Koekelberg. Après une très longue carrière à l’administration communale il profite aujourd’hui pleinement de sa pension. Nombreux sont les Koekelbergeois qui le connaissent par son rire et sa bonne humeur. Il s’employa à tenir propre nos rues et nos places, ce qui le fit rencontrer nombre de concitoyens. Souvent on entend les gens se plaindre que Bruxelles ne serait pas une ville propre. Mais alors là, sûrement pas lorsqu’il s’agit de Koekelberg. Et cela, c’est – ou plutôt c’était – le boulot de Georges et de ses camarades. Une bonne occasion pour les en remercier. Ce que le jury a également apprécié : non seulement Georges est un homme respecté, il habite aussi au sein de la commune. Un exemple à admirer tous les jours de la semaine. Et il parle même le bruxellois, potferdekke ! C’est dire qu’il mérite son prix… ☺

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s