Thuis in Koekelberg – Chez nous à Koekelberg

Thuis in Koekelberg – Chez nous à Koekelberg is de webstek van Vooruit, de Socialistische Beweging in Koekelberg.
Twee mandatarissen zetelen in de gemeenteraad:

We onderhouden zeer nauwe banden met de kameraden van de PS, met wie we één fractie vormen in de gemeenteraad en het OCMW.

Samen met S’Plus, Linx+ en Club Henri Vanhuffel organiseren we regelmatig socio-culturele activiteiten: uitstappen, gegidste wandelingen, Koekelbergenaar van het jaar, …

Robert is bezieler van het Brussels dialect. Dirk is in z’n vrije tijd actief in de Stichting Auschwitz en lokaal dienstencentrum Randstad.

Op deze site vind je allerhande berichten over Koekelberg:

Thuis in Koekelberg – Chez nous à Koekelberg est le site internet du Vooruit, de Socialistische Beweging à Koekelberg.

Deux représentants siègent au conseil communal :

Nous entretenons des liens très étroits avec les camarades du PS, avec lesquels nous formons une groupe politique au conseil communal et au CPAS.

En collaboration avec S’Plus, Linx + et le Club Henri Vanhuffel, nous organisons régulièrement des activités socio-culturelles: excursions, promenades guidées, Koekelbergeois de l’année, …

Robert est le moteur du dialecte bruxellois. Dirk est actif à la Fondation Auschwitz et au centre de service Randstad.

Sur ce site, vous trouverez toutes sortes de messages sur Koekelberg:

Vooruit Koekelberg,
de Socialistische Beweging
SocialismeKoekelberg[at]hotmail.be