Thuis in Koekelberg – Chez nous à Koekelberg

Thuis in Koekelberg – Chez nous à Koekelberg is de webstek van Vooruit, de Socialistische Beweging in Koekelberg.
Twee mandatarissen zetelen in de gemeenteraad:

We onderhouden zeer nauwe banden met de kameraden van de PS, met wie we één fractie vormen in de gemeenteraad en het OCMW.

Samen met S’Plus, Linx+ en Club Henri Vanhuffel organiseren we regelmatig socio-culturele activiteiten: uitstappen, gegidste wandelingen, Koekelbergenaar van het jaar, …

Robert is bezieler van het Brussels dialect. Dirk is in z’n vrije tijd actief in de Stichting Auschwitz en als gids.

Op deze site vind je allerhande berichten over Koekelberg:

Thuis in Koekelberg – Chez nous à Koekelberg est le site internet du Vooruit, de Socialistische Beweging à Koekelberg.

Deux représentants siègent au conseil communal :

Nous entretenons des liens très étroits avec les camarades du PS, avec lesquels nous formons une groupe politique au conseil communal et au CPAS.

En collaboration avec S’Plus, Linx + et le Club Henri Vanhuffel, nous organisons régulièrement des activités socio-culturelles: excursions, promenades guidées, Koekelbergeois de l’année, …

Robert est le moteur du dialecte bruxellois. Dirk est actif à la Fondation Auschwitz et comme guide.

Sur ce site, vous trouverez toutes sortes de messages sur Koekelberg:

Vooruit Koekelberg,
de Socialistische Beweging
SocialismeKoekelberg[at]hotmail.be